גילוי מרצון

משרד ליאור פיק ושות' בעל ניסיון רב בייעוץ, ליווי והסדרת הליכי גילוי מרצון מול רשויות המס בישראל.

גילוי מרצון מאפשר לנישום לפנות מרצונו לרשויות המס לצורך גילוי נכסים והכנסות זרות שלא דווחו כדין.

רשויות המס מעניקות תמריצים שונים כגון הקלות בקנסות, בריביות וכן בהיעדר רישום פלילי על מנת לעודד את הליכי הגילוי מרצון.

חוסר הגילוי עלול לטמון בחובו השלכות גורליות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

הליך הגילוי מרצון (Voluntary Disclosure) הינו הליך שעד לפני מספר שנים לא היה כל נוהל המפרט ומסביר את התנאים לו. הליך הגילוי מרצון הינו הליך אשר יזמו רשויות המס על מנת שנישום יפנה לרשויות המס מיזמתו בטרם רשויות המס יפנו אליו, הזדמנות נוספת לנישום לתיקון צעדיו.

יש לשים לב כי הליך הגילוי מרצון אפשרי רק אם רשות המס טרם פנתה אל הנישום וטרם פתחה בחקירה (סמויה או גלויה) כנגד הנישום ורק במידה ולרשות אין מידע קודם בקשר לנישום ולנכסיו.

למשרדנו ניסיון רב בליווי נישומים בהליכי גילוי מרצון והצלחות רבות בהסברת הנושא בצורה המיטבית תוך קבלת חסינות מהליכים פליליים ע"י הלקוחות.