אוק 20

רפורמת OECD על BEPS

רפורמת OECD על BEPS

ב-5.10.15, פרסם ארגון ה-OECD את הדו"ח הסופי שערך בעניין בעיית שחיקת בסיס המס במשטרי מס גבוהים, והסטת הכנסות למשטרי מס נמוכים (Base Erosion and Profit Shifting או BEPS), מה שמכונה פרוייקט BEPS של ארגון ה-OECD וכן של מדינות 20 הכלכלות הגדולות (OECD/G20 BEPS Project).הדו"ח מפרט צרור של כלים ואמצעים שישמשו עבור מדינות אשר יפעלו בתיאום ושיתוף פעולה, וזאת במטרה לערוך רפורמה במערכת המס הבינלאומית. ה-BEPS מתייחס להשפעתו הגלובלית של תהליך בו חברות רב-לאומיות נוקטות במגוון אסטרטגיות שונות על מנת לשנות את בסיס המס שלהן, ובכך לחמוק מתשלום מס. לדוגמה, 500 החברות הגדולות ביותר בארה"ב מחזיקות למעלה מ-2.1 טריליון דולר בחשבונות חוץ, מה שמביא לאובדן גביית מיסים בשיעור של 620 מיליארד דולר לממשלת ארה"ב.
האמצעים המוצעים על ידי פרוייקט BEPS, יידונו במסגרת ועידת שרי האוצר של מדינות ה-G20 שתתקיים ב-8.10.15. ההנחה היא שהשילוב בין החוקים המוצעים למניעת התחמקות ממס (Anti-abuse rules) לבין הגברת השקיפות, יביא להשלכות משמעותיות על מספר רב של חברות, אשר פועלות במספר תחומי שיפוט שונים במקביל. מדינות ה-OECD/G20 כבר התחייבו ליישום עקבי וחיזוק מדיניות מנגנונים בתחומים בעייתיים, כגון תחומים שבהם קיימת סלקטיביות במדיניות המס (Tax Treaty Shopping), דיווח בין מדינתי (Country-by-country reporting), וכן תקיפת פרקטיקות מס מזיקות ושיפור יישוב מחלוקות מס. לעומת זאת, בתחומים כגון תכנון מס תוך ניצול חוסר התאמה בין משטרי מס שונים (Hybrid mismatch arrangements), חברה נשלטת זרה ( CFC tax rules) וניכויי מס במקור על תשלום ריבית (Interest deductibility) הוסכם בין המדינות על יישום "רך" יותר של המדיניות.
יתרה מכך, מדינות ה-OECD/G20 מתעתדות לקיים מסגרת להרחבת היישום של מנגנוני ה- BEPS גם למדינות אשר אינן חלק ממועדוני ה-OECD או ה-G20. בשלב זה, קשה עדיין לצפות את רמת הנכונות לשיתוף פעולה מאותן מדינות, ועד כמה הן יקבלו את "ההרמוניזציה" של משטרי המס הבינלאומיים. הדו"חות מפרטים כ-15 צעדים של ה-BEPS אשר יש לנקוט כדי להביא לרפורמה. 15 הפעולות הללו יוזכרו כאן בקצרה:

 • פעולה 1: פנייה לטיפול באתגרי מס במסגרת כלכלה דיגיטלית.
 • פעולה 2: נטרול ההשפעה של תכנון מס תוך ניצול חוסר התאמה בין משטרי מס שונים.
 • פעולה 3:עיצוב כללי מדיניות חוץ יעילים.
 • פעולה 4: הגבלת הסטת הכנסות המערבות ניכוי ריבית ותשלומי מס נוספים.
 • פעולה 5: נטרול פרקטיקות מס מזיקות ביעילות רבה יותר, תוך הגברת השקיפות.
 • פעולה 6: מניעה של מתן הטבות מס במקרים שאינם הולמים.
 • פעולה 7: מניעה של הימנעות מלאכותית מיישוב קבע במשטרי מס.
 • פעולות 8-10: הדרכה והכוונה בנושא של מחירי העברה (Transfer pricing aspects) של נכסים לא מוחשיים (קניין רוחני).
 • פעולה 11: ניטור ומדידה של הסטת הכנסות למשטרי מס נמוכים.
 • פעולה 12: קביעת כללי גילוי מחייבים.
 • פעולה 13: הדרכה והכוונה בעניין תיעוד של מחירי העברה ודיווח בין מדינתי.
 • פעולה 14: ייעול מנגנוני יישוב סכסוכי מס.
 • פעולה 15: פיתוח כלים רב-צדדיים לשינוי אמנות מס דו-צדדיות למניעת כפל מס.