מרץ 15

.גילוי מרצון ליהלומנים

נשיא הבורסה ליהלומים ברמת גן, מר יורם דבש, הודיע ביום 13/3/16 לחברי הבורסה ליהלומים כי רשות המיסים תאפשר מעתה ליהלומנים להיכנס למסגרת נוהל הגילוי מרצון האנונימי.

נובמבר 12

?האם ניתן להוריש ולרשת הפסדים לצרכי מס

סעיף 1 לחוק הירושה קובע את עיקרון "הנפילה המיידית". עיקרון זה הינו עיקרון עתיק יומין, ואף הרמב"ם התייחס אליו  בכתיבתו. לפי עיקרון הנפילה המיידית, כאשר אדם נפטר, יורשיו נכנסים מאותו רגע בנעליו, ויורשים את נכסיו מרגע הפטירה. אם עיקרון הנפילה המיידית מאפשר לרשת נכסים, האם הוא גם מאפשר לרשת הפסדים לצרכי מס? שאלה זו הייתה פתוחה זמן רב בקרב הכותבים המשפטיים הבולטים בדיני המיסים, אולם נדמה שכעת ניתן עליה מענה הולם.  השופט ה' קירש דן בשאלה זו בע"מ 41641-01-14שרגא נ' פקיד שומה חולון, וניתח את הסוגיה לאורכה ולרוחבה. בפסק דינו דינו המאלף בנושא אשר ניתן ב-8.11.15, נערך ניתוח מעמיק ומפורט בשאלת הורשת הפסדים. במאמר קצר זה, אביא את עיקרי הדברים, ככל שניתן, לצורך הבנת הלוז של פסק הדין.

OLDER OLDER 1 2 18 19